Alegria Igat - Silver

 • rund 78 cm, Höhe 148 cm

Alegria Carabao - Cavaleiro Bowl

 • rund 105 cm, Höhe 101 cm

Alegria Carabao - Big Mout Jar

 • rund 90 cm, Höhe 71 cm

Alegria crispan

 • rund 73 cm, Höhe 72 cm 

Alegria Diamond

 • rund 38 cm, Höhe 90 cm
 • rund 38 cm, Höhe 110 cm

Alegria Diamond - Grey

 • rund 64 cm, Höhe 71 cm

Alegria Diamond - Iron

 • rund 64 cm, Höhe 47 cm
 • rund 64 cm, Höhe 90 cm

Alegria Egg - Iron

 • rund 65 cm, Höhe 70 cm
 • rund 84 cm, Höhe 90 cm

Alegria Egg - Grey

 • rund 47 cm, Höhe 50 cm
 • rund 65 cm, Höhe 70 cm

Alegria bouvy

 • 30 x 30 cm, Höhe 55 cm

Alegria Rectangle - Iron

 • 80 x 30 cm, Höhe 40 cm
 • 100 x 40 cm, Höhe 50 cm

Alegria Pedestal - Black

 • 38 x 38 cm, Höhe 80 cm
 • 38 x 38 cm, Höhe 100 cm
 • 38 x 38 cm, Höhe 120 cm

 

Alegria Pedestal - Grey

 • 38 x 38 cm, Höhe 80 cm
 • 38 x 38 cm, Höhe 100 cm
 • 38 x 38 cm, Höhe 120 cm

Alegria Random Square

 • rund 44 cm, Höhe 50 cm 
 • rund 50 cm, Höhe 70 cm 
 • rund 52 cm, Höhe 90 cm 

Alegria Water Jar - Grey

 • 50 x 50 cm, Höhe 41 cm
 • 65 x 65 cm, Höhe 53 cm
 • 100 x 65 cm, Höhe 54 cm
 • 100 x 65 cm, Höhe 83 cm

Alegria Water Jar - Iron

 • rund 50 cm, Höhe 41 cm
 • rund 65 cm, Höhe 53 cm
 • 50 x 50 cm, Höhe 41 cm
 • 65 x 65 cm, Höhe 53 cm
 • 65 x 65 cm, Höhe 83 cm
 • 80 x 80 cm, Höhe 65 cm
 • 100 x 100 cm, Höhe 82 cm